vlajka

o mně

Luděk Kučera

Narodil jsem se 23. 3. 1959 v Rychnově nad Kněžnou, vzdělání mám technické (textilní).
Kreslit, malovat a základům grafických tiskových technik (tisk z hloubky a z výšky) mě učil akademický malíř Jan Ungár.
Seznámení se serigrafií přišlo v Národním podniku Výstavnictví Praha, kde jsem pracoval jako tiskař v sítotisku. Tam začaly mé první pokusy s tiskem grafických listů – serigrafií.

Po revoluci jsem vybudoval vlastní sítotiskový provoz zaměřený na reklamní grafiku.
Ivan Exner, Vladimír Franz, Martin Mainer, Jan Pištěk, Petr Nikl, Radek Brož, Jana Kremanová, Věra Nováková, Ivan Matoušek a jiní realizovali své grafické listy s mojí pomocí. Na vlastní tvorbu mi nezbýval čas ani energie. V roce 2005 jsem naprosto vyčerpán činnost tiskárny ukončil s tím, že už nikdy tisknout nechci. Ale návrat se konal, jen z jiné strany. Přišla nabídka podílet se jako lektor na kurzech serigrafie pořádaných Asociací sítotisku a digitálního tisku ČR.

Baví mě barevnými plochami vypovídat o vztazích mezi muži a ženami, tocích energií, životních cestách, vyjadřovat své pocity a mapovat stopy. A k tomu mi serigrafie maximálně vyhovuje.

Práce vzniklé skrze mne zdobí soukromé sbírky v Čechách, na Slovensku a v Izraeli.

Při tisku vznikají někdy situace, kdy nevím kudy dál, kdy se jasný záměr, co se skrze mě tvoří, stává nejasným, cesta se rozděluje do více možných směrů. Tak vznikají tisky, které se barevně nebo i jinak liší od celkového nákladu. Zůstávají osamocené, žijí si svým vlastním způsobem. Někdy se vyvinou do zcela svébytných grafických listů, jindy ne, a zůstávají jen jako svědek těchto kroků. A někdy se stane, že se tisku na svět nechce. Zůstává nedodělán. Rok, dva, a pak se to najednou vyloupne a jde to tak snadno.

V roce 2010 jsem opustil Prahu a tři roky žil, pracoval a meditoval v malé vesničce u Loděnice.
Nyní jsem znovu v Praze.

Tento web vás nesleduje, mimo počítadla přístupů. © Luděk Kučera 2016.

MENU