vlajka

serigrafie – ukázky z tisku

VYKRÝVANÁ ŠABLONA „block-out“

Pomocná kresba tužkou přímo na sítovinu.

1) Pomocná kresba tužkou na sítovinu. Zelenou barvu má vykrývací roztok, který byl nanesen štětcem.

Pokračování v zakrývání míst, která už tisknout nebudou.

2) Po vytištění první barvy, štětcem nebo tamponem, zakrýváme místa, která už tisknout nebudou.

Pokračování na další barvě.

3) Po vytištění další barvy pokračujeme v zakrývání míst, která už považujeme za hotová.

Další tiskové formy postupným zakrýváním.

4) Postupným zakrýváním otevřených míst v sítovině vytváříme tiskové formy pro další barvy.

První barva ve stroji.

5) První barva ve stroji.

Postup, jak barvu po barvě, vzniká grafický list.

6) Postup, jak barvu po barvě, vzniká grafický list.

Postup, jak barvu po barvě, vzniká grafický list.

7) Postup, jak barvu po barvě, vzniká grafický list.

Postup, jak barvu po barvě, vzniká grafický list.

8) Postup, jak barvu po barvě, vzniká grafický list.

Postup, jak barvu po barvě, vzniká grafický list.

9) Postup, jak barvu po barvě, vzniká grafický list.

Hotový grafický list.

10) Hotový grafický list.

RUČNĚ ŘEZANÁ DO MASKOVACÍHO FILMU

Rozkres na papíře, co se bude vyřezávat.

1) Rozkres na papíře, co se bude vyřezávat. Řežeme skalpelem nebo nástroji od výrobce fólie.

Vyřezávání a vyloupávání nepotřebných částí.

2) Vyřezávání a vyloupávání nepotřebných částí, místa kde zůstane červená fólie, se budou tisknout.

Kopírovací předloha pro jednu barvu je hotová.

3) Kopírovací předloha pro jednu barvu je hotová.

Nový arch maskovací fólie pro další barvu.

4) Pro další vyřezávanou barvu použijeme nový arch maskovací fólie a položíme ho na již vyřezaný motiv. Protože fólie je průhledná, je dobře vidět jak původní rozkres, tak i to, co již bylo vyřezáno.

Vyřezaná další barva.

5) A je hotovo a může se jít kopírovat.

Hotový grafický list.

6) Hotový grafický list.

Tento grafický list vznikal kombinací dvou postupů. Podklad byl vytvořen technikou „block-out“. Kresba žluto-oranžového slunce byla vyřezána do maskovacího filmu. Byly vyřezány dvě samostatné tiskové předlohy a vykopírovány tři tiskové formy, jedna pro žlutou, jedna pro oranžovou, a z obou spojených předloh jedna pro bílou barvu (aby si žlutá a oranžová barva udržely čistotu a nebyly ovlivňovány barvou podkladu).
V dalších krocích byla znovu použita technika „block-out“ na již vykopírovaných šablonách a tisknuty další barvy. Tato serigrafie se skládá ze šesti barev na podkladové části, bílé barvy pod žlutou a oranžovou a dalších šest barev je ve žluto-oranžové části.

Tento web vás nesleduje, mimo počítadla přístupů. © Luděk Kučera 2016.

MENU