vlajka

serigrafie – základní pojmy

Tiskové podklady:
Skici, rozkresy a vše, čím se připravujeme na vlastní tisk grafického listu.

Tisková (kopírovací) předloha:
Cokoliv na průhledné podložce, co zamezí průchodu světla při fotomechanickém zhotovení tiskové formy.

Tisková forma (šablona):
Rám s napnutou sítovinou, na které jsou libovolným způsobem vytvořena místa, která nepropouštějí barvu.

Obrazotvorná vrstva:
Část tiskové formy, která způsobuje neprůchodnost pro barvu.

Tisková strana:
Strana tiskové formy, která přichází do styku s potiskovaným materiálem.

Tříčová strana:
Strana tiskové formy, na kterou je nalitá barva a pohybuje se po ní tříč.

Ovrstvovací korýtko:
Nástroj na rovnoměrné nanášení kopírovací emulze nebo vykrývacího roztoku.

Kopírovací emulze:
Většinou PVA (polyvinylalkohol) emulze zcitlivěná na světlo diazobarvivy, správná dávka světla způsobí polymeraci suchého roztoku, a tím jeho nerozpustnost ve vodě.

Retušovací emulze (vykrývací lak):
Ve vodě rozpustná PVA emulze, která není citlivá na světlo.

Boční pruhy:
5–15cm prostor uvnitř rámu rovnoběžný se směrem tisku.

Barviště:
10–20cm prostor uvnitř rámu kolmý ke směru tisku, kde se shromažďuje používaná barva v době, kdy nedochází k tisku při výměně potisknutého papíru za nový.

Poloautomat:
Tiskový stroj, který provádí samostatně tisk, ostatní činnosti – odebrání potištěného papíru a naložení nového – provádí tiskař ručně.

Třičtvrtěautomat:
Tiskový stroj, který provádí samostatně tisk a odebrání potištěného papíru, naložení nového provádí tiskař ručně.

Tříč, rakle, těrka:
Nástroj na protlačování barvy z tříčové strany na potiskovaný materiál skrze průchozí místa obrazotvorné vrstvy.

Astralon:
Čirá polyesterová fólie.

Organtýn:
Řídká bavlněná tkanina.

Odvrstvovač:
Chemikálie, která slouží k rozrušení vytvrzené kopírovací emulze.

ovrstvovací korýtko hliníkový rám s napnutou sítovinou boční pruhy a barviště princip tisku, průchod barvy těrka pro ruční tisk zvětšená sítotisková tkanina

Tento web vás nesleduje, mimo počítadla přístupů. © Luděk Kučera 2016.

MENU